עמוד:16

4 בגורם 8 א נ י הרחבתי את השבר 5 32 . 4 בגורם 3 וקיבלתי 40 הרחבתי את השבר 5 12 . וקיבלתי 15 ב . הרחבה 16 1 3 גורם ההרחבה : 3 גורם ההרחבה : 4 גורם ההרחבה : 5 גורם ההרחבה : 10 2 7 גורם ההרחבה : 2 גורם ההרחבה : 3 גורם ההרחבה : 5 גורם ההרחבה : 6 4 . 10 . דוד וברוך הרחיבו את השבר 5 היעזרו בשברים של ברוך ושל דוד והשלימו = או = . 12 32 15 32 ג 40 4 40 4 ב 5 12 5 א 15 11 . » הרחיבו כל שבר בגורמי ההרחבה הנתונים . » היעזרו בסעיף הקודם והשלימו = או = . 4 12 14 2 ה 42 10 7 1 ג 35 5 3 א 15 4 5 10 4 ו 15 10 12 6 ד 30 3 21 ב 7 האם השלמתם = פעמיים ? בב דד יקהיקה = 2 : 3 עם המורה ברוך דוד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר