עמוד:15

ב . הרחבה 15 גבא 7 . » איזה חלק מכל צורה צבוע ? השלימו . 2 ? הקיפו אותם והשלימו . » אילו מהשברים שבסעיפים א, ב ו-ג הם הרחבה של 3 12 6 2 36 דד וגוג ממ הה 2 2 גורם ההרחבה : = 3 גורם ההרחבה : = 3 8 . במסיבת יום ההולדת של רבקה הגישו עוגת שוקולד . בתום המסיבה נשאר רבע מהעוגה . שלושת אחיה של רבקה חילקו את רבע העוגה ביניהם שווה בשווה . א . איזה חלק מן העוגה השלמה קיבל כל אחד מהאחים ? מהעוגה . 1 מתאים לחלק העוגה שחלקו האחים ? ב . איזה שבר נוסף על 4 1 השלימו : = 4 9 . במסיבת יום ההולדת של דוד הגישו עוגת תפוחים . בתום המסיבה נשארה חמישית מהעוגה . שתי אחיותיו של דוד חילקו את חמישית העוגה ביניהן שווה בשווה . א . איזה חלק מן העוגה השלמה קיבלה כל אחת מהאחיות ? מהעוגה . 1 מתאים לחלק העוגה שחלקו האחיות ? ב . איזה שבר נוסף על 5 1 השלימו : = 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר