עמוד:5

3 . איזה חלק מהמלבן צבוע בכל סעיף ? מצאו שברים מתאימים והשלימו את השוויונות . ברוך דוד א נ י רואה כ אן מ לבן ה מ חולק ל- 81חלקים שווים . 8 מ החלקים צבועים, ול כ ן השבר ה מ תאים . הוא 18 א נ י רואה כ אן מ לבן ה מ חולק ל- 9 חלקים שווים . 4 מ החלקים צבועים, ול כ ן השבר . ה מ תאים הוא 9 א . שברים שווים 5 לאילו חלקים דוד מתכוון ? לאילו חלקים ברוך מתכוון ? דד יוןיון = א = גב = ד = = א נ י רואה כ אן אר נ ב ! א נ י רואה כ אן ברוו ז ! 2 . איזה חלק מהמלבן צבוע ? השלימו את התשובות של דוד ושל ברוך . דוד ברוך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר