עמוד:12

10 . في كُلِّ بَنْدٍ، أَكْمِلوا نَفْسَ العَدَدِ عَلى كُلِّ الخُطوط . 420 = + أ 420 = + + ب 420 = + + + ج 420 = + + + + د 420 = + + + + + مِثال 210 210 11 . استَعينوا بِالفَعّاليَّةِ 10 ، وَحُلّوا المُعادَلات . 12 . في كُلِّ بَنْدٍ، أَكْمِلوا نَفْسَ العَدَدِ عَلى كُلِّ الخُطوط . أ 3 = + ب 3 = + + ج 3 = + + + د 3 = + + + + هـ 3 = + + + + + 13 . استَعينوا بِالفَعّاليَّةِ 12 ، وَحُلّوا المُعادَلات . ج 4 = : 420 أ 420 = 5 # ب = 6 : 420 د 420 = # 3 : 3 5 أ 4 = : 3 ج 5 = ب 3 = # 5 د 2 = : 3 الكَسُْ كَخارِجِ قِسْمَة 12

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר