עמוד:155

30 . أ . بِدونِ أَنْ تَحُلّوا التمارينَ، صِلوا خَطًّا مِنْ كُلِّ تمرينٍ إِلى الكُرسيِّ المُلائِم . ب . حُلّوا التمارينَ، وَافحَصوا أَجوِبَتَكُم . 31 . اُكتُبوا = أَوْ = . = 05 . 2 : 2 . 8 = 3 . 0 : 15 . 0 = 003 . 0 : 53 . 1 أ 25 : 325 5 . 2 : 5 . 32 د 1 : 25 1 . 0 : 25 . 0 ب 1 : 3 . 247 1 . 0 : 73 . 24 هـ 5 : 1,253 5 : 3 . 125 ج 75 : 7,275 75 . 0 : 75 . 72 و 12 : 4 . 14,414 12 . 0 : 144 . 144 32 . أَكمِلوا . أ 1 : = 1 . 0 : 23 . 1 د 3 : = 03 . 0 : 12 ب 3 : = 3 . 0 : 12 هـ 5 : = 5 . 0 : 5 . 12 ج 25 : = 5 . 2 : 15 و 5 : = 05 . 0 : 2 . 12 أَكبَرُ نتيجةأَصغَرُ نتيجة د . قسمةُ أَعدادٍ عشرِيّة 155

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר