עמוד:136

27 . بِدونِ أَنْ تَحُلّوا التمارينَ، حَوِّطوا نتيجةَ كُلِّ تمرينٍ مِنْ بَيْنَ الأَعدادِ الّتي تحتَهُ، وَاشرَحوا . أ ب ج د العامِلانِ في التمرينِ أَصغرُ مِنْ الشرح : = 27 . 0 # 9 . 0 1 ، وَلِذٰ لِكَحاصلُضربِهِما يَجِبُأَنْ . يَكونَأَصغرَمِنْكُلِّواحدٍمِنْهُما مِثال 43 . 1 543 . 0 243 . 0 243 . 0 الشرح : = 9 . 1 # 83 . 0 الشرح : = 7 . 0 # 17 . 0 الشرح : = 03 . 1 # 5 . 14 الشرح : = 1 . 1 # 02 . 0 2 . 2 012 . 0 022 . 0 935 . 0 935 . 14 435 . 14 177 . 2 577 . 1 697 . 0 119 . 0 219 . 0 919 . 0 ج . ضربُ أَعدادٍ عشرِيّة 136

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר