עמוד:134

22 . مُعطى تمرينٌ محلولٌ : = # 070 11 82 ,135 23 . في كُلِّ بندٍ استَعينوا بِالتمرينِ المحلولِ لِكَيْ تُكْمِلوا تمارينَ مُختلفة . أ = 82 # 5 . 13 د = 2 . 8 # 5 . 13 ب = 82 . 0 # 135 هـ = 2 . 8 # 35 . 1 ج = 820 # 135 و = 82 # 135 . 0 أ 10 2 # 97 . 4 د 10 75 . 0 # 89 . 10 ب 10 03 . 10 # 1 . 1 هـ 10 9 . 3 # 01 . 3 ج 10 5 # 18 . 2 و 10 20 # 55 . 0 ب أ = # 196 7 28 = # 248 1 4 ,312 » اِختاروا بَندَيْنِ وَعَلِّلوا أَجوِبَتَكُم . البند : التعليل : البند : التعليل : » حُلّوا التمارينَ، وَافحَصوا أَجْوِبَتَكُم . = # 96 1 . = # 48 12 . = # 96 1 . = # 48 12 . = # 96 1 . = # 48 12 . 4 . 0 2 . 31 اِستَعينوا بِهِ لِحَلِّ هٰ ذِهِ التمارين : 24 . » اُكتُبوا > أَوْ > بِدونِ أَنْ تَحُلّوا تمارينَ الضرب . ج . ضربُ أَعدادٍ عشرِيّة 134

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר