עמוד:128

أ = # 4 5 3 . د = # 34 4 2 . ز = # 12 6 5 . ب = # 4 02 1 . هـ = # 14 1 6 . ح = # 08 4 10 . ج = # 26 1 2 . و = # 31 410 . ط = # 3 6 7 . 10 . حُلّوا بِالطريقةِ الأَسْهَلِ لَكُم - بِواسِطةِ الكُسورِ، بِواسطةِ المبنى العشريِّ أَوْ بِواسطةِ تمرينٍ مُساعِدٍ في الأَعدادِ الصحيحة . اَلْفَحْﺺ هَل حَصَلْتُم على هٰ ذِهِ النتائِج؟ 2 16 . 68 8 . 1 44 . 24 41 . 08 4 . 6 30 . 84 6 . 8 40 . 52 2 . 9 . حُلّوا التمارينَ بِواسطةِ تمرينٍ مُساعِدٍ في الأَعدادِ الصحيحة . لِكَيْ تَحُلّوا التمارينَ المُساعدةَ، استَعينوا بِالتوزيع . = # 3 4 3 . 102 2 . 10 10 : 10 تمرينٌ مُساعِدٌ مِثال = 3 34 د = # 3 2 8 . تمرينٌ مُساعِدٌ هـ = # 4 4 4 . تمرينٌ مُساعِدٌ ج = # 23 0 7 . تمرينٌ مُساعِدٌ ب = # 05 1 5 . = 105 5 تمرينٌ مُساعِدٌ أ = # 8 1 2 . تمرينٌ مُساعِدٌ = 8 21 = ج . ضربُ أَعدادٍ عشرِيّة 128

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר