עמוד:99

5 . أَكمِلوا . عددٌ التوزيعُ بِحسبِ جدولُ المبنى العشريّ عشريٌّالمبنى العشريّ 1 000 34 . 607 11 100 1 , 110100 10 43706 أ 1 000 026 . 80 11 100 1 , 110100 10 ب 1 000 11 100 1 , 110100 10 005 . 0 + 500 ج 1 000 11 100 1 , 110100 10 30303 د 1 000 202 . 75 11 100 1 , 110100 10 هـ 1 000 11 100 1 , 110100 10 001 . 0 + 9 . 0 + 60 04 . 0 + 3 . 0 + 7 + 600 مِثال أ . ضربُ أَعدادٍ عشرِيّةٍ في 10 ، في 100 وَفي 1,000 99

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר