עמוד:88

مُرَبَّع؟ 2 3 مِنْ 4 5 1 . لَوِّنوا أَيُّ قسمٍ مِنَ المُرَبَّعِ لَوَّنْتُم؟ التمرين : 2 . حُلّوا . 2 3 د = # 3 8 3 5 أ = # 10 2 13 2 هـ = # 1 2 13 4 ب = # 1 37 4 و = # 1 1 1 22 5 ج = # 1 2 اَلْفَحْص هَلِ النتائِجُ الّتي حَصَلْتُم عليها تُساوي هٰ ذِهِ الأَعداد؟ 3 . أ . صِلوا أَزواجًا مِنَ الأَعدادِ المقلوبةِ بِخَطٍّ، وَأَكمِلوا العددَ الناقِص . ب . أَكمِلوا أَعدادًا مُلائِمةً مِنْ بَيْنِ الأَعدادِ الّتي في الدوائِر . 4 7 1 4 7 1 29 7 4 1 4 7 7 29 29 = + # # 2 1 2 3 1 4 1 6 6 2 1 = # 88 اِﺧْﺘَﺒِﺮوا أَﻧْﻔُﺴَﻜُﻢ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר