עמוד:80

: 5 16 53 16 3 : ) ( د = + # 1 5 1 2 أ = + - 10 10 ) ( : 1 252 1 5 : هـ = - # # 2 2 1 3 1100 3 ب = # 2 1 : : 1 4 5 4 15 4 : و = + 5 1 77 78 9 ج = # 1 37 . حُلّوا . اِنتَبِهوا إِلى ترتيبِ العملِيّاتِ الحِسابِيّة . هَلِ النتائِجُ الّتي حَصَلْتُم عليها تُساوي هذِهِ الأَعداد؟ ( توجَدُ نَتيجتانِ اَلْفَحْص تُساوِيانِ نفسَ العدد ) . 38 . حُلّوا بِواسطةِ التمرينِ المحلولِ في كُلِّ بند . 1 50 1 5 3 100 7 10 2 7 7 9 1 2 أ 2 3 354 10 = # : 3 210 5 = : 3 54 2 = 21 5 4 = # 4 3 5 4 = # ب : 1 32 14 3 = 3 2 : 1 12 3 = 3 2 1 3 34 = # 3 1 42 3 = # 2 : 3 4 = 5 ج : 1 12 4 = 18 4 1 2 = # 4 4 1 4 = # 18 : 1 4 = 36 : 1 2 = 6 4 ب . قسمةُ الكُسور 80

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר