עמוד:23

23 4 . השלימו את המשפטים : א . אם נוסיף 1 לכל אחד מהמספרים שבטור ב, נקבל את המספרים שבטור . ב . אם נכפול ב- 2 כל אחד מהמספרים שבטור ד, נקבל את המספרים שבטור . ג . אם בכל שורה נחבר מספר מטור ג עם מספר בטור ד , נקבל את המספרים שבטור . ד . אם בכל שורה נחסר מספר מטור ב ממספר בטור ג , נקבל . 5 . מצאו ארבעה קשרים דומים משלכם : א . ב . ג . ד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר