עמוד:22

22 2 . תארו במילים מה משותף לכל המספרים הנמצאים בכל טור בטבלה ( שבעמוד הקודם ) . טור א : טור ב : טור ג : טור ד : טור ה : טור ו : 3 . א . מצאו, אם אפשר, חמישה מספרים שיכולים להופיע בטבלה בדיוק פעמיים . , , , , באילו טורים בטבלה מספרים אלה יכולים להופיע ? ב . מצאו, אם אפשר, חמישה מספרים שיכולים להופיע בטבלה בדיוק ארבע פעמים . , , , , באילו טורים בטבלה מספרים אלה יכולים להופיע ? מדוע ? ט ו ר א ? ט ו ר ב ? ט ו ר ג ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר