עמוד:19

19 ב . ציירו ריבוע כלשהו השונה מהריבועים שבסעיף א . ציירו גם את הרכיבים שלו וכתבו תרגיל מתאים . תרגיל ריבוע רכיבים ג . מה משותף לכל הסכומים שקיבלתם בתרגילים שבסעיפים א ו-ב ? ד . סרטטו את הריבוע המתאים לתרגיל הזה : 21 + 19 + . . . + 7 + 5 + 3 + 1 + 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר