עמוד:16

16 ה ר ד ס ב ת ו מ ו ק מ ו ל י א ב ? ה ר ו צ ה ע י פ ו ת ם ו ק מ ב ה ר ו צ ה י ר י ש ע ה ם ו ק מ ב ה ר ו צ ה י ש י מ ח ה ה ר ד ס ה הג ד , , , , . . . , , , , . . . , , , , . . .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר