עמוד:62

Answer questions 8 - 12 according to the broadcast . In questions 9 and 10 , follow the instructions . In the other questions, circle the number of the correct answer . VOLUNTEER AT AFIRST - AID STATION Alan wanted to work at a first - aid station because he ( - ) . . 8 i ) needed the money ii ) was only eleven years old iii ) wanted to help people FILL IN THE CORRECT NUMBER . . 9 Alan was years old when he began to volunteer at the first - aid station . PUT A 3 BY THE TWO CORRECT ANSWERS . . 10 In order to become a volunteer, Alan had to ( - ) . i ) go to an interview ii ) train to be a paramedic iii ) finish high school iv ) learn to drive an ambulance v ) take a two - week course מתנדב בתחנת עזרה ראשונה ענה על השאלות 8 - 12 על פי השידור . בשאלות 10 ו - ,11 ענה לפי ההוראות . בשאר השאלות, הקף במעגל את המספר של התשובה הנכונה . ( 30 נקודות ; לכל תשובה נכונה — 5 נקודות ) متطوّع في محطّة الإسعافات الأولية أجب عن الأسئلة 8 - 12 حسب البثّ . في السؤالين 10 و - 11 أجب حسب التعليمات . في باقي الأسئلة ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة . ( 30 درجة؛ لكلّ إجابة صحيحة - 5 درجات ) 62 EXAM PRACTICE FOR MODULE ATENTH PAPER

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר