עמוד:59

7, Answer questions 1 - 7 in English according to the article . In questions 1, 3, 6 and circle the number of the correct answer . In the other questions, follow the instructions . What do we learn about cross training in lines 1 - 5 ? . 1 i ) How it got started . ii ) Who does it . iii ) Where people do it . points ) 8 ( COMPLETE THE SENTENCE . ( lines 1 - 5 ) . 2 Cross training is for anyone who wants to exercise and . points ) 8 ( Martin says that he does cross training in order to ( - ) . ( lines 6 - 10 ) . 3 i ) be a better runner ii ) keep fit iii ) become stronger points ) 7 ( What other sports does Martin do ? Name TWO . ( lines 6 - 10 ) . 4 ) 1 ( ) 2 ( x 8 = 16 points ) 2 ( continued ענה באנגלית על השאלות 1 - ,7 על פי הקטע שקראת . בשאלות ,1 ,3 6 ו - ,7 הקף במעגל את המספר של התשובה הנכונה . בשאר השאלות, ענה לפי ההוראות . ( 70 נקודות ) أجب بالإنجليزية عن الأسئلة 1 - 7 ، حسب القطعة التي قرأتها . في الأسئلة 1 ، 3 ، 6 و - 7 ، ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة . في باقي الأسئلة أجب حسب التعليمات . ( 70 درجة ) 59 EXAM PRACTICE FOR MODULE ATENTH PAPER

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר