עמוד:56

. Answer questions 9 - 14 according to the broadcast . In question 12 , answer the questions In the other questions, circle the number of the correct answer . REBUILDING THE ZOO The zoo was destroyed because ( - ) . . 9 i ) the animals escaped ii ) there was a flood iii ) the buildings were old How did the zoo worker at home know something was wrong at the zoo ? . 10 i ) He saw a lion in the street . ii ) The zoo workers called him . iii ) He heard about it on the radio . Which dangerous animals escaped ? . 11 i ) Tigers . ii ) Bears . iii ) Crocodiles . How many animals survived ? . 12 ANSWER : בונים מחדש את גן החיות ענה על השאלות 9 - 14 על פי השידור . בשאלה ,12 ענה על השאלה . בשאר השאלות, הקף במעגל את המספר של התשובה הנכונה . ( 30 נקודות ; לכל תשובה נכונה — 5 נקודות ) يتمّ بناء حديقة الحيوانات من جديد أجب عن الأسئلة 9 - 14 حسب البثّ . في السؤال 12 ، أجب حسب التعليم . في باقي الأسئلة، ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة . ( 30 درجة؛ لكلّ إجابة صحيحة - 5 درجات ) 56 EXAM PRACTICE FOR MODULE ANINTH PAPER

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר