עמוד:50

. Answer questions 9 - 14 according to the broadcast . In question 9 , follow the instruction In the other questions, circle the number of the correct answer . THE LONG WALK TO WORK FILL IN THE CORRECT NUMBER . . 9 James Robertson walked to work for years . James walked to work because he ( - ) . . 10 i ) only lived 20 miles away ii ) didn’t have a car iii ) liked the exercise Robertson left home every morning at ( - ) . . 11 i ) 8 : 00 ii ) 2 : 00 iii ) 10 : 00 People heard about James from ( - ) . . 12 i ) the car company ii ) the newspaper iii ) his place of work הדרך הארוכה לעבודה ענה על השאלות 9 - 14 על פי השידור . בשאלה ,9 ענה לפי ההוראה . בשאר השאלות, הקף במעגל את המספר של התשובה הנכונה . ( 30 נקודות ; לכל תשובה נכונה — 5 נקודות ) الطريق الطويلة إلى العمل أجب عن الأسئلة 9 - 14 حسب البثّ . في السؤال 9 ، أجب حسب التعليم . في باقي الأسئلة، ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة . ( 30 درجة؛ لكلّ إجابة صحيحة - 5 درجات ) 50 EXAM PRACTICE FOR MODULE AEIGHTH PAPER

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר