עמוד:29

8, Answer questions 1 - 9 in English according to the article . In questions 1, 2, 6 and circle the number of the correct answer . In the other questions, follow the instructions . In lines 1 - 4, we learn how the Freedom Ship will be ( - ) . . 1 i ) like other boats ii ) different from other cities iii ) like other cities points ) 6 ( The Freedom Ship will ( - ) . ( lines 1 - 4 ) . 2 i ) be part of one country ii ) stay in one place iii ) travel around the world points ) 6 ( PUT A3 BY THE TWO CORRECTANSWERS . ( lines 5 - 8 ) . 3 How is the Freedom Ship different from other ships ? i ) It is much larger . ii ) It looks nicer . iii ) It isn’t as tall . iv ) It has streets . v ) It doesn’t have windows . x 7 = 14 points ) 2 ( continued ענה באנגלית על השאלות 1 - ,9 על פי הקטע שקראת . בשאלות ,1 ,2 6 ו - ,8 הקף במעגל את המספר של התשובה הנכונה . בשאר השאלות, ענה לפי ההוראות . ( 70 נקודות ) أجب بالإنجليزية عن الأسئلة 1 - 9 ، حسب القطعة التي قرأتها . في الأسئلة 1 ، 2 ، 6 و - 8 ، ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة . في باقي الأسئلة أجب حسب التعليمات . ( 70 درجة ) 29 EXAM PRACTICE FOR MODULE AFIFTH PAPER

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר