עמוד:32

Answer questions 10 - 14 according to the broadcast . In question 14 , follow the instruction . In the other questions, circle the number of the correct answer . FOREST FIRES Why is Barbara Fields interviewing Daniel Bridges ? . 10 i ) He volunteers for the fire department . ii ) He saw a forest fire . iii ) He is a weather expert . The biggest cause of forest fires is ( - ) . . 11 i ) the weather ii ) people iii ) lightning When Daniel and his family visited the forest, they saw ( - ) . . 12 i ) a lot of garbage ii ) thunder and lightning iii ) people making campfires Campfires are a problem because people ( - ) . . 13 i ) don’t have enough water to put them out ii ) put a lot of garbage in the campfires iii ) don’t always make sure the fire is completely out שריפות יער ענה על השאלות 10 - 14 על פי השידור . בשאלה ,14 ענה לפי ההוראה . בשאר השאלות, הקף במעגל את המספר של התשובה הנכונה . ( 30 נקודות ; לכל תשובה נכונה — 5 נקודות ) حرائق الغابات أجب عن الأسئلة 10 - 14 حسب البثّ . في السؤال 14 ، أجب حسب التعليم . في باقي الأسئلة، ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة . ( 30 درجة؛ لكلّ إجابة صحيحة - 5 درجات ) 32 EXAM PRACTICE FOR MODULE AFIFTH PAPER

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר