עמוד:26

Answer questions 9 - 14 according to the broadcast . Circle the number of the correct answer . AN UNUSUAL JOB Diane is interviewing Mick because he ( - ) . . 9 i ) checks pet food ii ) owns a pet food company iii ) studied food science Mick decide to become a pet food tester when he ( - ) . . 10 i ) was at the university ii ) was at the interview iii ) got his first pet The pet food is tasted by ( - ) . . 11 i ) all of the workers ii ) some food testers iii ) the food scientists only As a nutritionist, Mick ( - ) . . 12 i ) checks the taste and smell of the food ii ) adds calories to the pet food iii ) develops food with vitamins and minerals عمل غير روتيني أجب عن الأسئلة 9 - 14 حسب البثّ . ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة . ( 30 درجة؛ لكلّ إجابة صحيحة - 5 درجات ) עבודה לא שגרתית ענה על השאלות 9 - 14 על פי השידור . הקף במעגל את המספר של התשובה הנכונה . ( 30 נקודות ; לכל תשובה נכונה — 5 נקודות ) 26 EXAM PRACTICE FOR MODULE AFOURTH PAPER

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר