עמוד:17

8, Answer questions 1 - 8 in English according to the article . In questions 3, 5, 7 and circle the number of the correct answer . In the other questions, follow the instructions . PUT A3 BY THE TWOCORRECT ANSWERS . . 1 What do we learn in lines 1 - 4 ? i ) Where the hotel is . ii ) What the hotel looks like . iii ) Who greets the guests . iv ) How much the hotel costs . v ) Why people like the hotel . x 7 = 14 points ) 2 ( Give TWO examples of hotel services that the robots provide . ( lines 5 - 8 ) . 2 ) 1 ( ) 2 ( x 7 = 14 points ) 2 ( What do the robot workers do that people don’t do ? ( lines 5 - 12 ) . 3 i ) They speak many languages . ii ) They blink and make eye contact . iii ) They do everything with a smile . points ) 7 ( continued ענה באנגלית על השאלות 1 - ,8 על פי הקטע שקראת . בשאלות ,3 ,5 7 ו - ,8 הקף במעגל את המספר של התשובה הנכונה . בשאר השאלות, ענה לפי ההוראות . ( 70 נקודות ) أجب بالإنجليزية عن الأسئلة 1 - 8 ، حسب القطعة التي قرأتها . في الأسئلة 3 ، 5 ، 7 و - 8 ، ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة . في باقي الأسئلة أجب حسب التعليمات . ( 70 درجة ) 17 EXAM PRACTICE FOR MODULE ATHIRD PAPER

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר