עמוד:14

Answer questions 9 - 14 according to the broadcast . Circle the number of the correct answer . ADVICE FOR MARATHON RUNNERS Roger is interviewing Alicia because she will ( - ) . . 9 i ) participate in the London Marathon ii ) give tips to runners iii ) talk about marathons around the world Alicia talks about what to do ( - ) . . 10 i ) months before a marathon ii ) weeks before a marathon iii ) days before a marathon What does Alicia say about training just before a marathon ? . 11 i ) Let your body rest . ii ) Train hard to get ready . iii ) Take a break for a week . On the day before the race, it’s not a good idea to eat ( - ) . . 12 i ) a healthy supper ii ) what you usually eat iii ) something new نصائح لعدّائي الماراثون أجب عن الأسئلة 9 - 14 حسب البثّ . ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة . ( 30 درجة؛ لكلّ إجابة صحيحة - 5 درجات ) עצות לרצי מרתון ענה על השאלות 9 - 14 על פי השידור . הקף במעגל את המספר של התשובה הנכונה . ( 30 נקודות ; לכל תשובה נכונה — 5 נקודות ) 14 EXAM PRACTICE FOR MODULE ASECOND PAPER

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר