עמוד:9

. ) - ( According to Baker, tasty food helps an astronaut . 13 i ) think about home ii ) stay awake iii ) feel good How much fresh food do astronauts eat ? . 14 i ) Not much . ii ) A lot . iii ) None . 9 EXAM PRACTICE FOR MODULE AFIRST PAPER

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר