עמוד:8

Answer questions 9 - 14 according to the broadcast . Circle the number of the correct answer . FOOD FOR ASTRONAUTS What is John Baker’s job ? . 9 i ) An astronaut . ii ) A food scientist . iii ) A space expert . According to Baker, the biggest problem is that in space there are no ( - ) . . 10 i ) freezers ii ) kitchens iii ) eggs When scientists prepare food for astronauts, they ( - ) . . 11 i ) take the water out ii ) freeze it iii ) don’t cook it It’s important that astronauts eat ( - ) . . 12 i ) different foods ii ) a healthy diet iii ) hot food طعام للفضائيين أجب عن الأسئلة 9 - 14 حسب البثّ . ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة . ( 30 درجة؛ لكلّ إجابة صحيحة - 5 درجات ) אוכל לאסטרונאוטים ענה על השאלות 9 - 14 על פי השידור . הקף במעגל את המספר של התשובה הנכונה . ( 30 נקודות ; לכל תשובה נכונה — 5 נקודות ) 8 EXAM PRACTICE FOR MODULE AFIRST PAPER

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר