עמוד:79

مدخل للفصل قبل أن يتعلّم التلاميذ موضوعة التبليط، يتعلّمون مفهومَين ضروريَّين لفهم الموضوعة : أ . التطابق ( أشكال مُتطابقة أو مضلّعات مُتطابقة ) مفهوم "التطابق" هو أحد المفاهيم الأساسيّة في الهندسة، ويُستَخدَم أيضًا في تناوُل موضوعات كثيرة أخرى . "التطابق" كمفهوم يُكسِب معنًى للسؤال متى يُعَدّشكلان أنّهما نفس الشكل ( شكلان مُتطابقان ) ومتى يُعَدّان شكلَين مختلفَين . إذا غطّى شكلان أحدهما الآخر بالضبط – يُعَدّان مُتطابقَين، وإذا لا – يُعَدّان مُختلفَين ( غير مُتطابقَين ) . ب . مضلّعات مُنتظِمة المضلّع المنتظم هو مضلّع كلّ أضلاعه مُتساوية وكلّ زواياه مٌتساوية . أمثلة لمضلّعات كهذه : مثلّث مُتساوي الأضلاع – مقدار كلّ زاوية فيه هو ° 60 . المربّع – مقدار كلّ زاوية فيه هو ° 90 . شكل خُماسيّ منتظم – مقدار كلّ زاوية فيه هو ° 108 . شكل سُداسيّ منتظم – مقدار كلّ زاوية فيه هو ° 120 . شكل ثُمانيّ منتظم – مقدار كلّ زاوية فيه هو ° 135 . إذا استمررنا، نكتشف أنّه كلما كان عدد أضلاع المضلّع المنتظم أكبر، يكون مقدار كلّزاوية فيه أكبر . يتعلّم التلاميذ أيضًا من بالتمرّس أنّه حَول كلّنقطة في كلّتبليط حاصل جمع الزوايا هو ° 360 . بعد أن يتعلّم التلاميذ المفهومَين أعلاه، يبدءون بتعلُّم موضوعة التبليط على مراحل : أ . التبليط بمضلّعات مُنتظمة ومُتطابقة – مضلّغات من نوع واحد ب . التبليط بمضلّعات مُنتظمة ومُتطابقة – مضلّغات من أنواع مختلفة ج . التبليط بمضلّعات مُتطابقة من أنواع مختلفة د . التبليط بمضلّعات ليست مُتطابقة التفصيل الخاصّ بكلّ واحد من أنواع التبليط هذه – في تتمّة المُرشد . يتناول الفصل أيضًا تشكيل رسوم من التبليط، وبالأساس من بناء تبليط من مضلّع، وإجراء تغيير على أضلاع المضلّع بصورة ثابتة : كلّإضافة على ضلع معينّتُؤدّي إلى إنقاص في ضلع آخر، مثلاً : اِنتبهوا : بحسب المنهج التعليميّيجب بالأساس تناوُل التبليط بمضلّعات منتظمة ومُتطابقة من نوع واحد . يوصي المنهج بتَوسيع تعليم التبليط بنَوعَين من المضلّعات المنتظمة المُتطابقة، والتبليط بمضلّعات غير منتظمة ومُتطابقة، بحسب قُدرة التلاميذ . 79

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר