עמוד:70

יחידה : טרפז 60 = o ALE ∡ ABE = ∡  ב . 118 o  א . . 19 132 o ,  ר : 48 o צ ג . 110 o  צ : 72, o ג :  . 20 יחידה ב : טרפז ACHB,ACGE, . 5 טרפ ג . -פשר ע ב . טרפ א . . 4  טרפ 3,4,6 רע א . . 2 50 = o A א . . ACFB,DHEG,EGFB9 o B = 130 ∡ , o C = 120 ∡ , o D = 60 ∡ , ∡ o B = 160 ב . ∡ 100 = o C , o D = 80 ∡ , ∡ o M = 138 א . . 11 ∡ 62 = o P , ∡ o C = 110 ב . ∡ 135 = o D , ∡ o R = 120 ג . ∡ 60 = o M , o T = 120 ∡ , ∡ o A = 60 א . . 12 ∡ 135 = o B , o C = 45 ∡ , ∡ , o D = 120 ∡ o A = 130 ב . ∡ 50 = o D , ∡ DE ד . ED ,BG ג . DO ב . אין גובה א . . 18 בו 5 . 13 : KLMJ בו 8 : EFCD בו 9 : ABCD א . . GE,BF21 ה . . 22  ∙ )  (  אי-אפשר לחשב ד . סמ " ר 5 . 52 ג . סמ " ר 1,720 ב . אי-אפשר לחשב א . . 23 סמ " ר 88 שח רפ : ב . ס " מ 40 ירפ AB ס " מ = 8 א . . 26 יחידה ג : טרפז שווה-שוקיים 60 = o B ב . כן א . . 3 רפ שוו-שויים : ר סעי א . 2 ∡ = A ∡ o D = 120 , , ∡ C = ∡ o 45 , o 45, o 135 , o 135 ד . 180 o 180, α - o - α , α ב . 132 o 48 , o 132, o א . . 5 72 = o D . 6 ∡ A = o C = 108 ∡ , B = ∡ ∡ ס " מ 8 ב . ס " מ 6 א . . 11 בהכרח שווה-שוקיים ג . לא יכול להיות שווה-שוקיים ב . בהכרח שווה-שוקיים א . . 17 סמ " ר 174 ב . CE ס " מ = ,12 AE ס " מ = 5 . 21 יכול להיות שווה-שוקיים ד . 60 = o B א . . 22 ∡ = A o D = 120 ∡ , C = ∡ ∡ סמ " ר 1 . 187 ס " מ , 57 . 77 ג . ס " מ 78 . 20 ב . יחידה ג : טרפז שווה-שוקיים 60 = ALE ABE = ∡ ∡  ב . 118  א . . 19 132 o ,  ר : 48 o צ ג . 110 o  צ : 72, o ג :  . 20 יחידה ב : טרפז ACHB,ACGE, . 5 טרפ ג . -פשר ע ב . טרפ א . . 4  טרפ 3,4,6 רע א . . 2 50 = o A א . . ACFB,DHEG,EGFB9 o B = 130 ∡ , o C = 120 ∡ , o D = 60 ∡ , ∡ o B = 160 ב . ∡ 100 = o C , o D = 80 ∡ , ∡ o M = 138 א . . 11 ∡ 62 = o P , ∡ o C = 110 ב . ∡ 135 = o D , ∡ o R = 120 ג . ∡ 60 = o M , o T = 120 ∡ , ∡ o A = 60 א . . 12 ∡ 135 = o B , o C = 45 ∡ , ∡ , o D = 120 ∡ o A = 130 ב . ∡ 50 = o D , ∡ DE ד . ED ,BG ג . DO ב . אין גובה א . . 18 בו 5 . 13 : KLMJ בו 8 : EFCD בו 9 : ABCD א . . GE,BF21 ה . . 22  ∙ )  (  אי-אפשר לחשב ד . סמ " ר 5 . 52 ג . סמ " ר 1,720 ב . אי-אפשר לחשב א . . 23 סמ " ר 88 שח רפ : ב . ס " מ 40 ירפ AB ס " מ = 8 א . . 26 יחידה ג : טרפז שווה-שוקיים 60 = o B ב . כן א . . 3 רפ שוו-שויים : ר סעי א . 2 ∡ = A ∡ o D = 120 , , ∡ C = ∡ o 45 , o 45, o 135 , o 135 ד . 180 o 180, α - o - α , α ב . 132 o 48 , o 132, o א . . 5 72 = o D . 6 ∡ A = o C = 108 ∡ , B = ∡ ∡ ס " מ 8 ב . ס " מ 6 א . . 11 בהכרח שווה-שוקיים ג . לא יכול להיות שווה-שוקיים ב . בהכרח שווה-שוקיים א . . 17 סמ " ר 174 ב . CE ס " מ = ,12 AE ס " מ = 5 . 21 יכול להיות שווה-שוקיים ד . 60 = o B א . . 22 ∡ = A o D = 120 ∡ , C = ∡ ∡ סמ " ר 1 . 187 ס " מ , 57 . 77 ג . ס " מ 78 . 20 ב . 70

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר