עמוד:66

משפט אם בטרפז זוג זוויות שליד אותו בסיס שוות זו לזו, אז הטרפז הוא שווה-שוקיים . בכל סעיף נתון טרפז שמסומנים עליו נתונים מסוימים . קבעו אם טרפז בעל נתונים כאלה הוא בהכרח שווה-שוקיים או יכול להיות שווה-שוקיים או לא יכול להיות שווה-שוקיים . הסבירו . D EB C ג B C A D a – ° 180 a א A B E C a ד ° 2 + a E F A D ב הוכיחו כי ישר המקביל לבסיסי טרפז שווה-שוקיים ועובר דרך השוקיים מחלק את הטרפז לשני טרפזים שווי-שוקיים . משפט אם בטרפז האלכסונים שווים זה לזה, אז הטרפז הוא שווה-שוקיים . הוכיחו את המשפט שבמסגרת . היעזרו בסרטוט ועבדו לפי השלבים האלה : סרטטו את הגבהים AE-ו DG מקצות הבסיס הקצר . של הטרפז . הוכיחו כי המשולשים המתקבלים BDG-ו △ CAE △ . הם משולשים חופפים . הוכיחו כי המשולשים CDB-ו △ BAC △ הם משולשים ג . חופפים . A B F C D נתון : AD|| CB AC = BD 17 18 19 66

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר