עמוד:55

בכל סרטוט נתון טרפז . ( השוקיים מסומנות בקו עבה ובצבע . ) חשבו את זוויות הטרפז על פי הנתונים בסרטוט . סכום הזוויות שליד שוק אחת בטרפז הוא ° 180 , לכן ° 180 = A + D ומכאן מתקבלת המשוואה : ° 180 = ° 50 + x + x שפתרונה : ° 65 = x לא נשכח להשתמש בערך שמצאנו למציאת הגדלים של כל הזוויות ! על ידי הצבה נקבל : ° 130 = D = 65 ° , A = 115 ° , B למציאת C נשתמש שוב בסכום הזוויות שליד שוק אחת, ונקבל : ° 50 = ° 130 – ° 180 = C = 180 ° – B B x 2 x + 50 ° A x DC דוגמה A B y x y + 30 ° 2 x – 30 ° C D ב ° 15 + x 2 x x D C 2 B A א בטרפז CB|| AD ( ADBC ) נתון : BD = BC BC הוכיחו כי האלכסון CD חוצה את D . AD 12 13 י ש ר ים מ ק ב י ל י ם ו ט ר פ ז א . יש ר ים מ ק ב יל ים ב . ט ר פ ז ג . ט ר פ ז ש ו וה- ש וק יים 55

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר