עמוד:53

הנקודות B-ו A נמצאות על צלעות המשולש ΔDCK . הוכיחו כי לפי הנתונים בסרטוט כי המרובע ABCD הוא טרפז . עבדו לפי השלבים האלה : מצאו בסרטוט שני משולשים שווי-שוקיים בעלי זווית משותפת, . והוכיחו שהם שווי-שוקיים . סמנו את הזווית המשותפת ב- a ובטאו באמצעותה זוויות אחרות . בסרטוט . נמקו מדוע למרובע ABCD יש זוג אחד ויחיד של צלעות מקבילות . ג . BA DC K הנקודות B-ו A נמצאות על צלעות המשולש ΔDCK . הוכיחו לפי הנתונים בסרטוט כי המרובע ABCD הוא טרפז . CD AB K במרובע ABCD הצלעות הנגדיות AD-ו BC הן שוות ומקבילות זו לזו : BC = AD , BC|| AD הוכיחו כי גם זוג הצלעות הנגדיות CD-ו AB . הן שוות ומקבילות זו לזו . הדרכה : סמנו אלכסון אחד של המרובע . האם ייתכן שהמרובע הוא טרפז ? הסבירו . . נמקו את הטענה : ג . בטרפז הבסיסים שונים באורכם זה מזה . C B A D 6 7 8 י ש ר ים מ ק ב י ל י ם ו ט ר פ ז א . יש ר ים מ ק ב יל ים ב . ט ר פ ז ג . ט ר פ ז ש ו וה- ש וק יים 53

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר