עמוד:57

שערו : כמה גבהים יכולים להיות לטרפז ? . חזרו אל הטרפזים שבמשימה הקודמת והשלימו את כל הגבהים של כל טרפז . . האם סרטטתם גובה מכל אחד מקודקודי הטרפז ? חזרו לסעיף א ובדקו את השערתכם . ג . בכל סרטוט נתון טרפז AB|| DG ( ADGB ) . קבעו אילו מהקטעים בסרטוט הם גבהים של הטרפז . נמקו את תשובותיכם . A DE GB ג G P D OAQ B ב DG BAN א F GD B ה AE G D EB A ד חזרו לסרטוטי הטרפזים במשימה 16 . . מה תוכלו לומר על אורכי הגבהים שסרטטתם בכל אחד מהטרפזים ? שמעון טוען : . בכל טרפז כל הגבהים שווים באורכם . האם שמעון צודק ? הוכיחו את טענתו או סרטטו דוגמה נגדית, כלומר דוגמה של טרפז שלא מקיים את הטענה . רמז : שימו לב למרובעים המתקבלים לאחר הורדת הגבהים . 17 18 19 י ש ר ים מ ק ב י ל י ם ו ט ר פ ז א . יש ר ים מ ק ב יל ים ב . ט ר פ ז ג . ט ר פ ז ש ו וה- ש וק יים 57

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר