עמוד:56

דיון בטרפז AB|| CD ( ABCD ) הקטע AE חוצה את A . הנקודה E נמצאת על הבסיס CD או על המשכו . הבחינו בין מצבים אפשריים שונים בהתאם למיקום של הנקודה E , . וסרטטו סרטוטים מתאימים לשלושה מצבים שונים . הוכיחו כי ADE △ הוא משולש שווה-שוקיים . ודאו שההוכחה מתאימה לכל המצבים . . נתון משולש ישר-זווית BD = DC ( △ BCD ) . הנקודות E-ו F נמצאות על הצלעות BC-ו BD בהתאמה . נתון : FE = BD הוכיחו כי FECD הוא טרפז . B F E D C גובה בטרפז בכל טרפז סרטטו אנך מהקודקוד המודגש אל הבסיס המודגש או אל המשכו . ( אפשר להיעזר במשבצות . ) 3 2 1 הגדרה גובה בטרפז הוא קטע המאונך לבסיס הטרפז, שקצהו האחד על בסיס של הטרפז ( או על המשכו ) וקצהו האחר בקודקוד של הטרפז . ג ו ב ה C D B E A 14 15 16 56

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר