עמוד:50

הנקודות P-ו K בסרטוט נמצאות על צלעות המשולש ΔCRM . קבעו לפי הנתונים בסרטוט אם הקטעים MC-ו KP מקבילים זה לזה . נמקו . R P C K M ° 80 ° 40 ° 60 הקטעים DT-ו BP בסרטוט חוצים זה את זה : BA = AP , DA = AT . סמנו את הנתונים בסרטוט . . B T הוכיחו : BT|| DP . A D P הישר k בסרטוט חותך את הישרים b , a ו- c . . הוכיחו לפי הנתונים בסרטוט כי a || c . הוכיחו את הטענה : . אם ישר נתון מקביל לשני ישרים שונים, אז שני הישרים מקבילים זה לזה . הוכיחו את הטענה בדרך נוספת . ג . k a b c A B C 1 12 1 20 21 22 50

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר