עמוד:49

משפטים 1 . אם בין שני ישרים וחותך יש זוג זוויות מתאימות שוות זו לזו, אז שני הישרים מקבילים . בסרטוט : בין הישרים a ו- b והישר החותך c יש זוג זוויות מתאימות שוות זו לזו : a = b a b מכאן : a || b c a b 2 . אם בין שני ישרים וחותך יש זוג זוויות מתחלפות שוות זו לזו, אז שני הישרים מקבילים . בסרטוט : בין הישרים a ו- b והישר החותך c יש זוג זוויות מתחלפות שוות זו לזו : a = b מכאן : a || b b a a c b כאשר שני ישרים נחתכים על ידי ישר שלישי, אז : שוויון של זוג זוויות מתאימות הוא תנאי מספיק למקבילוּת של שני הישרים ; שוויון של זוג זוויות מתחלפות הוא תנאי מספיק למקבילוּת של שני הישרים . בכל סעיף נתונים ישרים a ו- b וישר שלישי c החותך אותם . קבעו על פי הנתונים בסרטוט אם הישרים a ו- b מקבילים . ציינו על איזה משפט הסתמכתם . חשבו את גודלי הזוויות המסומנות בצבע . a b c ° 48 ° 132 ג a b c ° 70 ° 108 ב c a b ° 62 ° 62 א 19 49 י ש ר ים מ ק ב י ל י ם ו ט ר פ ז א . יש ר ים מ ק ב יל ים ב . ט ר פ ז ג . ט ר פ ז ש ו וה- ש וק יים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר