עמוד:48

במרובע ABEL שבסרטוט הצלעות הנגדיות EL-ו AB שוות ומקבילות זו לזו . מצאו את גודלי הזוויות של המרובע . היעזרו בחפיפת משולשים . EL AB ° 120 ° 35 במרובע ABCD כל זוג צלעות נגדיות מקבילות זו לזו : AB || CD , AD || BC כמו כן נתון : ° 90 = B הוכיחו כי ABCD הוא מלבן . B CD A קביעת מקבילוּת של שני ישרים תזכורת אם לשני ישרים במישור יש ניצב משותף, אז הם מקבילים . בסרטוט : אם נתון שהישר b מאונך גם ל- a וגם ל- c , a אפשר להסיק ש- a || c . c b דיון בכל סעיף נתונים שני ישרים a ו- b וישר c שחותך אותם . הנקודה K נמצאת על הישר c . סַרטטו ישר העובר דרך הנקודה K ומאונך לישר b . האם לפי הנתונים בסרטוט הישר שסרטטתם מאונך גם לישר a ? הסבירו . האם ניתן לקבוע שהישרים a ו- b מקבילים זה לזה ? נמקו את תשובתכם . b M a b c K T ב a a b c K T M א 16 17 18 48

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר