עמוד:46

זוויות בין שני מקבילים וחותך תזכורת אם שני ישרים הם מקבילים, אז כל ישר שניצב לאחד מהם ניצב לשניהם . בכתיב מתמטי : אם : a || b וגם c = a אז : c = b a c b הישר TF שבסרטוט חותך את הישרים המקבילים a ו- b . P נתון : ° 35 = 1 P וחשבו את גודלה . . סמנו את הזווית המתאימה ל- 1 הדרכה : הורידו אנך מהנקודה F לישר b . האם לפי הנתונים, האנך שהורדתם מאונך גם לישר a ? הסבירו . חשבו את גודלי הזוויות במשולשים שהתקבלו . F M P1 T a b ציינו מהם כל הזוגות של זוויות מתאימות וחשבו את מידותיהן . . ציינו מהם כל הזוגות של זוויות מתחלפות וחשבו את מידותיהן . ג . משפט אם שני ישרים מקבילים נחתכים על ידי ישר שלישי, אז כל זוג זוויות מתאימות שוות זו לזו ו כל זוג זוויות מתחלפות שוות זו לזו . בסרטוט : a || b מכאן שכל זוג זוויות מתאימות שוות זו לזו, למשל : a = b וכל זוג זוויות מתחלפות שוות זו לזו, a למשל : c = d b c a b c d הוכיחו את המשפט שבמסגרת . 10 11 46

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר