עמוד:45

בכל סרטוט הישר b חותך את שני הישרים האחרים . קבעו אם הזוויות המסומנות הן זוויות מתחלפות . נמקו . ה b b ג א b ו b ד b ב b הישר k בסרטוט חותך את הישרים a ו- b , ונוצר זוג זוויות מתחלפות שכל אחת מהן שווה ל- ° 50 . חשבו את הגדלים של הזוויות האחרות שנוצרו בין . הישרים לחותך . בדקו אם יש עוד זוגות של זוויות מתחלפות שוות . . D ° 50 ° 50 a b k C הישר c חותך את הישרים a ו- b , ונוצר זוג זוויות מתאימות שהן שוות זו לזו . . סרטטו סקיצה המתאימה לתיאור וסמנו את זוג הזוויות המתאימות ב- a . בדקו אם יש עוד זוגות של זוויות מתאימות שוות . ( תוכלו לבטא את הגדלים של כל הזוויות באמצעות a . ) הישר k חותך את הישרים f ו- e , ונוצר זוג זוויות מתחלפות שהן שוות זו לזו . . סרטטו סקיצה המתאימה לתיאור וסמנו את זוג הזוויות המתחלפות ב- b . בדקו אם יש עוד זוגות של זוויות מתחלפות שוות . ( תוכלו לבטא את הגדלים של כל הזוויות באמצעות b . ) משפט אם בין שני ישרים וחותך נוצר זוג זוויות מתאימות שהן שוות זו לזו או זוג זוויות מתחלפות שהן שוות זו לזו, אז כל זוג זוויות מתאימות הן שוות זו לזו, ו כל זוג זוויות מתחלפות הן שוות זו לזו . 7 8 9 45 י ש ר ים מ ק ב י ל י ם ו ט ר פ ז א . יש ר ים מ ק ב יל ים ב . ט ר פ ז ג . ט ר פ ז ש ו וה- ש וק יים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר