עמוד:35

למדתם את המשפט : במשולש שווה-צלעות כל הזוויות שוות בגודלן . מה התנאי ומה המסקנה במשפט הזה ? . נסחו את הטענה ההפוכה למשפט והוכיחו אותה . . C B A משפט משולש שכל זוויותיו שוות הוא משולש שווה-צלעות . דיון נתון משולש שווה-שוקיים שאחת מזוויותיו בת ° 60 . הוכיחו שהמשולש שווה-צלעות . הבחינו בין מצבים שונים, בהתאם למקומה של הזווית הנתונה בתוך המשולש . לפי הנתונים בסרטוט חשבו את BDC . הראו את דרך החישוב . C D B A ° 30 ° 30 ° 30 ° 30 בכל סעיף מתואר יחס בין זוויות של משולש . בדקו מה אפשר להסיק מהיחס הנתון לגבי סוג המשולש ( לפי צלעות ולפי זוויות ) . היחס בין זוויות המשולש הוא 2 : 1 : 1 . . היחס בין זוויות המשולש הוא 1 : 2 : 2 . . היחס בין זוויות המשולש הוא 15 : 2 : 1 . ג . 10 11 12 13 35 ט ע נ ו ת ה פ ו כ ו ת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר