עמוד:32

טענה : אם שני משולשים חופפים זה לזה, אז זוויותיהם שוות ( אחת לאחת ) . ציינו מה התנאי ומה המסקנה של הטענה, ונסחו טענה הפוכה . היעזרו בתבנית : . טענה : אם , אז . תנאי מסקנה טענה הפוכה : אם , אז . תנאי מסקנה האם הטענה המקורית נכונה ? אם כן, נמקו ; אם לא, הציגו דוגמה נגדית . . תלמידים התבקשו לקבוע אם הטענה ההפוכה נכונה . ג . יוסי אמר : הטענה ההפוכה נכונה . הנה דוגמה : מוטי אמר : הטענה ההפוכה לא נכונה . הנה דוגמה נגדית : H GM K E JL D F BC A מה דעתכם ? למדתם את משפט החפיפה צצ"צ : אם הצלעות של משולש אחד שוות באורכן ( אחת לאחת ) לצלעות של משולש אחר, אז שני המשולשים חופפים . ציינו מה התנאי של הטענה ומה המסקנה . . נסחו את הטענה ההפוכה למשפט זה . . ( אתם יכולים להיעזר בתבנית שמופיעה במשימה הקודמת . ) האם הטענה ההפוכה נכונה ? נמקו . ג . 2 3 32

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר