עמוד:41

בפרק הקודם הוכחתם את הטענה : בדלתון זוויות הצד שוות זו לזו . נסחו טענה הפוכה . . האם הטענה ההפוכה נכונה ? הוכיחו אותה או הפריכו באמצעות דוגמה נגדית . . בכל סעיף מוצג מרובע שאלכסוניו נחתכים בנקודה E , ומסומנים עליו נתונים . משמאל נתונים חמישה תיאורים מילוליים של ריבועים . בכל סעיף : מצאו את התיאור המילולי המתאים לנתוני המרובע שבסרטוט : כתבו את הנתונים בכתיב מתמטי ; בדקו אם הנתונים מספיקים כדי לקבוע שהמרובע הוא דלתון . אם כן, הוכיחו . אם לא, הציגו דוגמה נגדית . A B C D E ג A C EBD א B D EA C ד AB CD E ב תיאורים : 1 . מרובע שבו אחד האלכסונים חוצה את אחת הזוויות ומאונך לאלכסון האחר . 2 . מרובע שאלכסוניו מאונכים זה לזה . 3 . מרובע שאלכסוניו חוצים את זוויותיו . 4 . מרובע שאלכסוניו חוצים זה את זה ומאונכים זה לזה . 5 . מרובע שאלכסוניו חוצים זה את זה . 27 28 41 ט ע נ ו ת ה פ ו כ ו ת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר