עמוד:39

הקטע AE בסרטוט הוא תיכון במשולש ABC △ . כמו כן נתון : ° 42 = AE⊥ BC , BAE חשבו את גודלי הזוויות של ABC △ . הסבירו כל שלב בחישוב . A E BC הקטע AD שבסרטוט הוא גובה לצלע CB של המשולש ABC △ . נתון : 5 ס"מ = AB , 3 ס"מ = AD⊥ BC , DB CAD = 38 ° , ABD = 52 ° מצאו את אורכי כל הצלעות של ABC △ . . מצאו את אורך הגובה AD . . ° 38 ° 52 A B D 3 ס ״ מ C 5 ס״מ הקטע BD הוא תיכון במשולש ABC △ שבסרטוט . הנקודה E היא אמצע התיכון BD ; AE גובה במשולש ABD △ . בכל סעיף מוצגת טענה . האם על פי הנתונים אפשר לקבוע שהטענה נכונה ? נמקו את תשובותיכם . ABD △ הוא משולש שווה-שוקיים . . AC = 2 AB . AE חוצה את BAD . ג . ABC △ הוא משולש שווה-שוקיים . ד . BD חוצה את ABC . ה . C D A B E הנקודה C היא נקודת החיתוך של אלכסוני המרובע ABKD . הוכיחו על פי הנתונים בסרטוט כי BKC △ הוא משולש שווה-שוקיים . DA BK F C 18 19 20 21 39 ט ע נ ו ת ה פ ו כ ו ת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר