עמוד:30

בדלתון שבסרטוט אורך האלכסון הראשי הוא 24 ס"מ ואורך האלכסון המשני הוא 12 ס"מ . האלכסון המשני מחלק את האלכסון הראשי ביחס 2 : 1 . חשבו את שטח הדלתון . . חשבו את היקף הדלתון . . A C B ED בדלתון ABCD שבסרטוט אורך האלכסון המשני BD הוא 16 ס"מ . שטח הדלתון 168 סמ"ר . חשבו את אורך האלכסון הראשי AC . . חשבו לפי הנתונים בסרטוט את אורכי הצלעות . BC-ו AB . חשבו את היקף הדלתון . ג . AC B D M x + 3 x 2 חקר סכום אורכי האלכסונים של דלתון הוא 16 ס"מ . אחד האלכסונים קטן פי 3 מהאחר . מצאו את שטח הדלתון . . הדרכה : מצאו תחילה את אורכי האלכסונים . סרטטו סקיצה של דלתון המתאים לנתונים . האם יש דלתונים נוספים שמתאימים לתיאור ? . אם כן, סרטטו מספר סקיצות נוספות . אם לא, הסבירו מדוע . נסו למצוא עבור אילו אורכי צלעות מתקבל דלתון קמור ועבור אילו אורכים מתקבל דלתון קעור . ג . 7 8 9 30

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר