עמוד:29

ד ל ת ו ן א . ה ד ל ת ו ן ות כ ונ ות יו ב . ש ט ח ו ה י ק ף ש ל ד ל ת ון בכל סעיף נתון סרטוט של דלתון על רשת משבצות . ( אורך צלע משבצת מייצג סנטימטר אחד . ) חשבו את היקף הדלתון ( כלומר את סכום הצלעות שלו ) . הדרכה : מצאו את אורכי הצלעות בעזרת משפט פיתגורס . תזכורת משפט פיתגורס במשולש ישר-זווית ריבוע היתר שווה לסכום ריבועי הניצבים . b c בסרטוט : 2 a 2 + b 2 = c a K S P MC ב D B ACM א בדלתון ABCD אורך האלכסון הראשי AC הוא 9 ס"מ, ואורך האלכסון המשני הוא 6 ס"מ . האם הנתונים מספיקים כדי לחשב לחשב את שטח הדלתון ? את היקפו ? אם כן – חשבו, והסבירו כיצד חישבתם . אם לא – הסבירו מדוע . בדלתון ABCD שבסרטוט נתון : זווית הראש C היא זווית ישרה ; ABD △ הוא משולש שווה-צלעות ; 12 ס"מ = AD בכל סעיף חשבו את הגדלים המבוקשים ופרטו את דרך החישוב . תוכלו לכתוב את הגדלים באופן מדויק בעזרת סימן השורש, או לעגל מספרים עשרוניים לשתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית . חשבו את גודלי הזוויות של הדלתון . . חשבו את אורך האלכסון AC . ג . חשבו את היקף הדלתון . . חשבו את שטח הדלתון . ד . B D A C 4 5 6 29

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר