עמוד:26

אלכסוני הדלתון ABCD שבסרטוט נחתכים בנקודה E . הצלע CD היא האלכסון הראשי של CFDEןותלדה . מהו סוג המשולש CFD △ ? . מצאו בסרטוט זוגות של קטעים שווים והוכיחו שהם שווים . . מצאו בסרטוט זוגות של זוויות שוות והוכיחו שהן שוות . ג . C F D A B E הנקודות K-ו Z , M , F בסרטוט נמצאות על המשכי האלכסונים של הדלתון SUTR ( הצבוע בוורוד ) . הוכיחו כי אם מתקיים KR = MU וכן TF = ZS אז . המרובע ZMFK הוא דלתון . 1 . אם נתון רק כי TF = ZS , האם אפשר להסיק כי . המרובע ZMFK הוא דלתון ? הסבירו . 2 . אם נתון רק KR = MUיכ , האם אפשר להסיק כי המרובע ZMFK הוא דלתון ? הסבירו . MK Z F T O U S R 16 17 26

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר