עמוד:25

ד ל ת ו ן א . ה ד ל ת ו ן ות כ ונ ות יו ב . ש ט ח ו ה י ק ף ש ל ד ל ת ון משפטים בשאלות הקודמות הוכחתם את המשפטים : 1 . בדלתון האלכסון הראשי חוצה את זוויות הראש . 2 . בדלתון האלכסון הראשי ( או המשכו ) חוצה את האלכסון המשני . 3 . בדלתון האלכסון הראשי ( או המשכו ) מאונך לאלכסון המשני . בשני הדלתונים שלפניכם האלכסון הראשי AC ( או המשכו ) חותך את האלכסון המשני בנקודה E . 2 2 1 B 1 D A E C 1 1 2 2 C B D A E בשני המקרים מתקיים : C A2 , A1 = C = 1 האלכסון הראשי חוצה את זוויות הראש : 2 האלכסון הראשי ( או המשכו ) חוצה את האלכסון המשני : BE = DE האלכסון הראשי ( או המשכו ) מאונך לאלכסון המשני : AC = BD דוגמ ות בכל סעיף נתון דלתון שאלכסוניו מסומנים בסרטוט . מצאו את הגדלים של זוויותיו על פי הנתונים בסרטוט . F K MGE x – 14 ° x K ג M G T P ° 130 ° 70 ב ° 60 ° 40 D C A B M א 15 25

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר