עמוד:24

בכל סעיף נתון דלתון . מצאו לפי הנתונים בסרטוט את הגדלים של זוויות הדלתון . נמקו . ° 37 D C A B ג ° 140 M T KP ב ° 100 ° 40 A C DB א תזכורת : משפטים במשולש שווה-שוקיים התיכון לבסיס הוא גם חוצה זווית הראש . בסרטוט : ACD = BCD במשולש שווה-שוקיים התיכון לבסיס הוא גם גובה לבסיס . בסרטוט : CD = AB במשולש שווה-שוקיים התיכון לבסיס, הגובה לבסיס וחוצה זווית הראש הם אותו קטע . C D BA לפניכם שתי טענות : טענה 1 : בדלתון האלכסון הראשי ( או המשכו ) חוצה את האלכסון המשני . טענה 2 : בדלתון האלכסון הראשי ( או המשכו ) מאונך לאלכסון המשני . הוכיחו את הטענות עבור דלתון קמור . ( היעזרו בטענות . שהוכחתם בשאלות הקודמות וכן בסרטוט הדלתון הקמור שלפניכם . ) B O C A D הוכיחו את הטענות גם עבור דלתון קעור . . ( היעזרו בטענות שהוכחתם בשאלות הקודמות וכן בסרטוט של הדלתון הקעור שלפניכם . ) B O CA D 13 14 24

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר