עמוד:22

ש לת הרח ה נמקו מדוע לפי הנתונים בסרטוט לא ייתכן שהמרובע ZRYW הוא דלתון . הדרכה : בנו אנך מהקודקוד Y לצלע ZW , וחשבו את צלעות המשולש ישר-הזווית שיתקבל . R Y W Z 4 ס״מ 4 ס ״ מ 5 ס״מ תכונות הדלתון הגדרה קודקוד הנמצא בין שתי צלעות סמוכות שוות של דלתון נקרא קודקוד ראש . אלכסון המחבר בין שני קודקודי הראש של דלתון נקרא האלכסון הראשי של הדלתון, והאלכסון האחר נקרא האלכסון המשני של הדלתון . בדלתון הקעור ADMT 1 . קודקודי הראש : D , T האלכסון הראשי : TD האלכסון המשני : AM M A D T בדלתון הקמור ABCD 2 . קודקודי הראש : D , B האלכסון הראשי : BD האלכסון המשני : AC BC D A דוגמ ות 8 22

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר