עמוד:21

ד ל ת ו ן א . ה ד ל ת ו ן ות כ ונ ות יו ב . ש ט ח ו ה י ק ף ש ל ד ל ת ון בכל סעיף נתון דלתון AD = CD , AB = CB ( ABCD ) . חשבו את זוויות הדלתון שאינן נתונות . האלכסון AC של הדלתון יוצר עם צלעות הדלתון שני משולשים שווי-שוקיים : ADC-ו △ ABC △ . ניעזר במשפט במשולש שווה-שוקיים זוויות הבסיס שוות זו לזו . במשולש ADC △ מתקיים : ° 180 = ) ° 60 + x + ( x 2 פתרון המשוואה הוא : ° 40 = x , לכן : DAC = DCA = 40 ° , D ° 100 = 1 x + 10 ° 2 1 x + 60 ° x B CA D D D2 = 360 ° – D ( המסומנת בסרטוט בצבע ) : ° 260 = 1 כעת נוכל לחשב את 2 נעבור למשולש ABC △ ; מהצבת הערך של x שמצאנו נקבל : ° 50 = B מכאן שזוויות הבסיס של המשולש הן : = BCA = BAC c c = 65 ° - 50 180 2 לבסוף נמצא את שתי הזוויות האחרות של הדלתון : ° 25 = ° 40 – ° 65 = BAD = BCD דוגמה A B D C x + 60 ° x + 30 ° x ג ° 35 ° 21 B A D C ב ° 60 ° 120 B AC D א לפניכם דלתון קעור ED = EB , CD = CB ( BCDE ) . חשבו את מידת הזווית E של הדלתון ( הזווית המסומנת בצבע ) . ° 60 ° 35 ° 35 C D E B 6 7 21

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר