עמוד:20

בכל סעיף נתון סרטוט של מרובע שמסומנים עליו נתונים . * האם אפשר לקבוע על פי הנתונים שהמרובע הוא דלתון ? נמקו . 1 . D A M C לא ניתן לקבוע אם המרובע ADCM הוא דלתון : אם הצלע AD שווה לצלעות האחרות – זהו דלתון . אם היא לא שווה להן – המרובע איננו דלתון . B 2 . C A D המרובע הוא דלתון . אפשר לקבוע זאת בעזרת חפיפת משולשים, לפי משפט החפיפה זצ"ז . דוגמ ות 4 ס ״ מ S T R 4 ס ״ מ M ז D B CA ד 3 מ ׳ C A B D 3 מ ׳ א B D A C ה AC D ב B S T R M ח T S R M ו AC D ג B * הסרטוטים בספר זה עשויים להיות מוקטנים או מוגדלים ( אך הם שומרים על קנה מידה ) . 5 20

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר